تبلیغات
بانوان اسمانی - یا امام رضا(ع)

یا امام رضا(ع)

یاامام رضا..ضامن آهوشدنت جای خودش!!اینکه درروزجزا ضامن مایی عشقست...
ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺭﺿـﺎ ﺷﻤـﺲ ﺍﻣﺎﻣﺖ ﺻﻠـﻮﺍﺕ ﺑﺮ ﺷﺎﻓﻊ ﻣﺎ ﺭﻭﺯ ﻗﯿﺎﻣـﺖ ﺻـﻠﻮﺍﺕ 
میلادامام رضا(ع) برشمامبارکباد


[ یکشنبه 16 شهریور 1393 ] [ 11:34 ق.ظ ] [ اوا 78 ]